Prostejov - Sokolov prediction


Record for Hockey predictions 2023, NHL predictions, paid good Ice-Hockey tipster, Insider hockey tips
Archive information for Ice Hockey prediction N: 9318 and all other NHL prediction or Hockey prediction or just Insider hockey tips for 2023

Date of Hockey match: 20.9.2023
Hockey League: Czech Republic , Chance Liga
Hockey Match: Prostejov - Sokolov
Hockey Prediction: Under 5.5
Hockey Game coefficient: 1.71
Hockey Livescore Result: 6:3
Verdict: Lose