Hockey picks, NHL predictions, paid Ice-Hockey tips
Detailed information for Ice Hockey pick N: 4322

Date: 5.2.2018
League: Russia , Vhl
Match: Zvezda Chekhov - Nizhny Tagil
Pick: Nizhny Tagil +3
Odd: 1.81
Result: 9:1
Verdict: Lose